KANZEON ZEN CENTRUM 
De diverse zithoudingen in zazen
Mudra
Ademhaling
Enkele begrippen:

Zendo:            meditatieruimte

Sangha:         gemeenschap van mediterenden o.l.v. een leraar

Zazen:            zitmeditatie
   
Kinhin:            loopmeditatie

Jikido:            diegene die in de zendo verantwoordelijk is voor de tijd en de gong bedient

Daisan:          persoonlijk gesprek met de leraar voor begeleiding, instructie en advies

Koan:             een meditatieopdracht dat bedoeld is om iemands inzicht te testen

Enkele instructies:

- Doe je schoenen uit voor het binnengaan van de zendo.  Er wordt niet gepraat in de zendo.

- Om met volle aandacht en respect de zendo te betreden, plaats je je linkervoet over de drempel.

- Maak bij binnenkomst van de zendo een staande buiging naar het altaar met de handen in gassho.

- Maak een staande buiging naar je eigen mat. Draai linksom en maak een staande buiging naar het midden.

- Kies de gewenste zithouding. Zit tijdens zazen zo stil mogelijk. Ontspannen, en toch alert.

- Indien je daisan wilt, kun je dit kenbaar maken door een wit kaartje, dat onder je mat ligt naar voren te schuiven.

- Let bij kinhin en alle buigingen op elkaar, zodat harmonie ontstaat en alles synchroon verloopt.

- Na afloop maken we gezamenlijk drie volledige buigingen naar het altaar.

- Verlaat de zendo in stilte.
Gassho