KANZEON ZEN CENTRUM 
Kanzeon Sangha
..............................................................................................................De naam Kanzeon is ontleend aan de internationale organisatie, die de Amerikaanse Zenmeester Genpo Merzel Roshi in 1984 heeft opgericht ter verspreiding van de Dharma in het Westen.   KANZEON SANGHA in Berlicum en Breda wil een gemeenschap zijn voor hen die zich verbonden voelen met de boeddhistische oefening. De Sangha biedt gelegenheid om gezamenlijk te mediteren en om, zoals Dogen Zenji het zei in de 13e eeuw: "te leren helemaal jezelf te zijn zoals je bent".
Zen Master Sengai 1750-1837
KANZEON  betekent letterlijk, zij die de geluiden en het hulpgeroep  van de wereld hoort. In Japan duidt men Kanzeon aan als Kannon of Kan Ji Sai Bosa. In het Sanskriet draagt zij de naam Avalokitesvara en in het Chinees Kuan-yin.
Kanzeon is een van de belangrijke Bodhisattvas (verlicht wezen) uit de boeddhistische traditie, die 'groot mededogen' verpersoonlijkt. Kanzeon wordt meestal afgebeeld in de vrouwelijke gedaante, maar manifesteert zich in elke vorm die nodig is om de mensen te helpen.

SANGHA is één van de drie juwelen (Boeddha, Dharma en Sangha) in het boeddhisme, waar elke boeddhist toevlucht toe neemt. Vroeger werd het woord Sangha vooral gebruikt om een gemeenschap van boeddhistische monniken in een klooster aan te duiden. Tegenwoordig verwijst het begrip meer naar een groep of gemeenschap van mensen die regelmatig bij elkaar komt om gezamenlijk te mediteren onder leiding van een leraar. Een Sangha biedt niet alleen de gelegenheid om meditatiesessies bij te wonen, maar geeft ook een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid.
© Copyright 1996-2024  -  Privacyverklaring